Ingen Utelatt2024-07-05T12:23:56+02:00
Aksjon

Ingen Utelatt

Alle fortjener en sjanse

Alle fortjener en sjanse

Alle fortjener en sjanse

Aksjon Ingen Utelatt består av engasjerte mennesker som har bestemt seg for å bli med på en konkret og strategisk innsats for de som har blitt utelatt fra et evig, og verdig liv.

Aksjon Ingen Utelatt har som formål å kraftsamle til en felles innsats hvor misjon og bistand går hånd i hånd med særskilt fokus på spesielt utsatte mennesker, og på geografiske nedslagsfelt hvor det finnes få eller ingen kristne.

Dette går pengene til

Aksjon Ingen Utelatt er tilstede i 18 ulike land. Støtten går til å dele tro og gi omsorg til fattige og marginaliserte grupper som ingen andre hjelper.

97% av alle som fortsatt ikke har tilgang til den kristne tro bor i landene som er merket med grønn. 82% av verdens aller fattigste mennesker bor i de samme landene. Aksjon Ingen Utelatt har 1300 lokale ansatte i de markerte landene.

Siste nytt

Siste nytt

Bilde av plakaten til aksjonsløpet som viser Hans Martin Skagestad og Kai Johansen.

Bli med og løp for ingen utelatt

Bilde av plakaten til aksjonsløpet som viser Hans Martin Skagestad og Kai Johansen.

Bli med og løp for ingen utelatt

Åpnet omsorgsby for barn med funksjonsnedsettelser

Aksjon Ingen Utelatt samler inn for å ferdigstille en familieby for barn med spesielle behov. Familiebyen skal være klar til innflytting i starten av 2023, og blir den største av sitt slag i hele Afrika.

Ingen utelatt profilert på konsert i Uganda

Opp mot 35 000 mennesker kom på gigantkonsert i Uganda der Aksjon Ingen Utelatt ble profilert både med appell fra scenen og egen stand med bilder.

Tina rydder og selger for barn i Uganda

På tre måneder har Tina Engedal Spilde solgt brukte ting og samlet inn 30 000 kroner til Aksjon Ingen Utelatt. Idéen har spredd seg videre, og Tina sin venninne, Camilla Stueli, ble smittet av dette initiativet

Han ble sviktet av sin egen familie

Se for deg at hver dag er helt lik. Du våkner, men reiser deg aldri. Etter tolv timer uten lek, utvikling og mestring avslutter du nok en dag med at du sovner på nøyaktig samme plass. Kunne du ha levd et slikt liv?

Åpnet omsorgsby for barn med funksjonsnedsettelser

Gå til toppen