Gutt (19) ble totalt

Gutt (19) ble totalt

Utelatt

utelatt fra et verdig liv

FRA ET Verdig liv

PRØV Å SE FOR DEG at hver dag er helt lik. Du våkner, men reiser deg aldri. Etter tolv timer uten lek, utvikling og mestring avslutter du nok en dag med at du sovner på nøyaktig samme plass. Kan du forestille deg et liv som dette i 18 år?

Dette er dessverre en sann historie, om en gutt som ble funnet i et lite skur, liggende i sin egen avføring. Han var sviktet av sin egen familie, utelatt av lokalsamfunnet og fratatt retten til et verdig liv.

I 18 år var han fengslet i sin egen kropp!

Det var uverdige forhold som gutten levde under. Han var uønsket fra fødselen. Ingen brydde seg om han.

Hvorfor er det slik?

Gutten ble født med cerebral parese og ble dermed utelatt. I Uganda vet vi at mellom 11 og 15 prosent av alle barn blir født med en funksjonsnedsettelse. Men det er ikke dette som er problemet.

Problemet er at barn som er født med en funksjonsnedsettelse blir stigmatisert. Fordommer og overtro gjør at de blir sett på som et «dårlig tegn» av store deler av samfunnet i Uganda. Dette gjør at familiene føler på skam, og at familiene risikerer å bli utstøtt. Dette fører til at de gjemmer barna sine bort.

Slik som denne gutten som har levd hele sitt liv i et skur.

Én av ti lever med en funksjonsnedsettelse i Uganda.

Rune Edvardsen leder prosjektet «Ingen Utelatt». En kampanje som skal rette søkelyset mot et samfunnsproblem i Uganda, men også forandre livene til barn med funksjonsnedsettelse. Han var med og hentet ut gutten som lå i skuret i slummen utenfor Entebbe. Gutten er nå én av flere barn som har fått et nytt og verdig liv fylt av lek, utfordringer og mestring.

– Jeg har hjulpet foreldre, men som har bedt meg om å slutte fordi de ikke orker mer. Barnet er bare en byrde for dem, sier Edvardsen.

– I tiden fremover skal vi hjelpe mange barn med funksjonsnedsettelse og deres familier. Vi skal også gjøre det strategisk viktige arbeidet med å skape en reell forandring i samfunnet. Dette arbeidet krever tid, innsikt og lokalt engasjement. Både i Uganda hvor hjelpen gis, men også i Norge hvor vi får støtten fra.

Slik ser gutten ut ett år senere. Han har nå fått et verdig liv, men er fortsatt preget av den traumatiske barndommen.

Samler inn til en omsorgsby

Aksjon Ingen Utelatt av Troens Bevis og Dina-stiftelsen handler om å samle inn penger til å kunne bygge en omsorgsby som skal gi hjelp til barn med funksjonsnedsettelse og deres familier. Omsorgsbyen bygges i Mpigi, cirka 40 km fra hovedstaden Kampala. Hele samfunnet blir driftet av den lokale stiftelsen «Dina Special Children Foundation».

Rune Edvardsen er daglig leder for alle stiftelsene som er involvert i dette ambisiøse prosjektet.

– Vi har kjøpt et område på rundt 100 mål hvor vi holder på å bygge bomuligheter til fem hundre personer. De første seks byggene er nesten ferdigstilte. Hvert bygg består av seks familieleiligheter og hver leilighet er 30 kvadratmeter. Nå holder vi på med servicebygget der alt av matlaging, klesvask og sanitæranlegget skal foregå, sier han.

Alle fasiliteter skal være universelt utformet. Barna vil bo sammen med familien og foreldrene vil få opplæring i hvordan de skal ivareta sine barn. Foreldrene vil også få tilbud om å arbeide som bønder.

Omsorgsbyen skal bestå av 204 familieleiligheter, flere fellesboliger, en skole, fellesarealer og gårdsbruk. Foreldreløse barn vil få bo i fellesboligene. De vil bli inndelt i grupper og få tildelt faste omsorgspersoner.

– Målet er at dette skal være en prototype som kan etableres på flere steder.

Se skisser av omsorgsby

Det nytter å hjelpe!

– På nyåret håper vi å være klare til å åpne opp deler av omsorgsbyen vår for at barn med funksjonsnedsettelse og deres familier kan flytte inn i nye leiligheter.

Blant innflytterne er gutten som ble funnet i skuret. I mellomtiden bor han på et midlertidig senter. Han, med flere vil få et nytt liv fylt med lek, utvikling og mestring. Samtidig vil familie og slektninger få en plass i samfunnet hvor de ikke blir utsatt for stigmatisering og skam.

– Vi håper at foreldrene til barna vil komme tilbake til sine barn når dette tilbudet står ferdig. Barnet kan være den som hjelper familiene ut av fattigdommen, forklarer Edvardsen.

Med hjelp av flere kjente personligheter på laget håper Edvardsen på å nå ut til hele Uganda.

– Vi arbeider strategisk for at det skal skje en forandring her som vil hjelpe tusener av barn og familier som har en form for funksjonsnedsettelse. Om ti år håper jeg at barn med funksjonsnedsettelse skal bli møtt med velvilje, godvilje og at det er ingen som gjemmer barna vekk, avslutter han.

Du kan bidra

Gi nytt liv og nye muligheter til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier som bor i slumområder i Uganda. Fyll ut skjema, eller støtt aksjonen på andre måter.