Prosjekter

Slik brukes støtten

Aksjon Ingen Utelatt er tilstede i 18 ulike land. Støtten går til å dele tro og gi omsorg til fattige og marginaliserte grupper som ingen andre hjelper.

OMSORGSBY

FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Pengestøtten går til oppbyggingen av en hel landsby der slumbarn som lever med en funksjonsnedsettelse i Uganda får hjelp. Barna har blitt sviktet av familien og samfunnet, og har levd under de mest ekstreme forholdene man kan tenke seg. I omsorgsbyen «Special Pearls of Africa» får de oppleve omsorg, trygghet og respekt for aller første gang.

Lokale misjonærer

Deler tro med de som ikke har hørt

Fortsatt finnes det mange mennesker som aldri har sett en kirke, en bibel eller til og med hørt Jesu navn. Nå står mange lokale misjonærer klare til å dra til avsidesliggende områder for å dele tro, starte menigheter og berøre hele landsbyer. De mangler kun litt hjelp til å forsørge seg selv og sin familie i oppstartsfasen.