Prosjekter

Slik brukes støtten

Aksjon Ingen Utelatt har et aktivt arbeid i mange ulike land og kontinenter. Prosjektene omfatter både humanitær hjelp og misjonsrettet arbeid. Støtte til et bestemt prosjekt vil gå til det valgte formålet. Generell støtte går til både det humanitære og det misjonale arbeidet.

Humanitært arbeid

Støtte til det humanitære arbeidet gir helhetlig omsorg, beskyttelse og hjelp til noen av verdens mest sårbare mennesker. En hjertesak er barn og unge med funksjonsnedsettelser i fattige land. Akkurat nå går støtten til oppbyggingen og driften av en omsorgsby, som er et helt nytt hjelpetilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres familier i Uganda.

Misjonsarbeid

Støtte til misjonsarbeidet innebærer i praksis å starte opp et misjonsarbeid i en del av verden hvor den kristne tro er lite utbredt. Støtten blir formidlet videre til lokale misjonærer som bruker bidraget til å dele tro, starte menigheter og spre nestekjærlighet. De lokale misjonærene arbeider i sine nærområder, på avsidesliggende steder og i land der det er farlig å være en kristen.