Engasjer deg!

Gjør en forskjell

Mange mennesker som på mange steder gjør mange små ting, kan skape store endringer. Engasjer deg for at ingen skal bli utelatt.

Enkeltperson

Støtt med en enkelt gave eller gi et fast bidrag. Du velger selv hvor mye og hvor ofte du vil støtte.

Alternative gaver

I nettbutikken finner du et bredt utvalg av produkter. Ved kjøp av et produkt beskytter du barn som verden har forlatt.

Aksjonsløp

Denne sommeren kan du løpe til inntekt for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Uganda

Digital innsamling

En enkel måte å bidra på er å starte en digital innsamlingsaksjon som deles med venner og slektninger på sosiale medier.

Skoler

Skoler, lærere og elever kan utgjør en stor forskjell for noen av verdens aller mest sårbare barn.

Menigheter

Aksjon Ingen Utelatt gjør det enkelt for menigheter å starte et globalt og bærekraftig misjonsarbeid.