Engasjer deg!

Gjør en forskjell

Mange mennesker som på mange steder gjør mange små ting, kan skape store endringer. Engasjer deg for at ingen skal bli utelatt.

Enkeltperson

Støtt med en enkelt gave eller gi et fast bidrag. Du velger selv hvor mye og hvor ofte du vil støtte.

Digital innsamling

En enkel måte å bidra på er å starte en digital innsamlingsaksjon som du deler med venner.

For menigheter

Med Aksjon Ingen Utelatt kan din menighet skape større resultater med sine misjonssatsinger.