Støtten er tidsbegrenset og målet er at den lokale misjonæren skal bli selvstendig slik at støtten kan gå videre til en ny misjonær. Støtten gis som regel i 3–5 år, mens noen bruker lengre tid for å oppnå selvstendighet. Hvor lang tid som brukes til å oppnå selvstendighet er individuelt og avhenger av mange faktorer.