For donasjoner overført fra utlandet, bruk disse opplysningene:

SPAREBANKEN SØR account: 3000 37 22615
IBAN: NO4030003722615
SWIFT: (BIC) SPSONO22

Hvis donasjonen skal øremerkes et prosjekt, merk overføringen med prosjektnavnet.

To support us and make a payment for countries outside Norway, you may donate to our account:

SPAREBANKEN SØR account: 3000 37 22615
IBAN: NO4030003722615
SWIFT: (BIC) SPSONO22

If the donation is to a specific project, label the transfer with the project name.