Hvorfor støtte aksjonen?

En mor og et barn med funksjonsnedsettelser ble funnet i slummen. De får nå hjelp gjennom Aksjon Ingen Utelatt.