Lokale misjonærer

Støtte til lokale misjonærer innebærer i praksis å starte opp et misjonsarbeid i en del av verden hvor den kristne tro er lite utbredt.

Støtten blir formidlet videre til en eller flere lokale misjonærer som bruker bidraget til å dele tro, starte menigheter og spre nestekjærlighet. Misjonæren eller misjonærene arbeider i sine nærområder, på avsidesliggende steder og i land der det er farlig å være en kristen.

To av fem mennesker har fortsatt ikke tilgang til den kristne tro. Bare tre prosent av verdens misjonærer arbeider målrettet mot denne gruppen.

Målet til misjonærene er å starte menigheter som berører sine lokalsamfunn. Menighetene som startes er av ulik karakter. I starten er det ofte husfellesskap eller små menigheter som startes. Etterhvert vil mange vokse seg store, og noen ekspanderer til flere. Hvilket kirkesamfunn menigheten vil tilhøre avgjøres av det lokale lederskapet. 

Støtten til den lokale misjonæren avsluttes etter fem år. Misjonæren og den lokale menigheten må innen den tid være selvstendig, og kunne fortsette arbeidet uten økonomiske bidrag. Støtten går da videre til et nytt sted og en ny misjonær. 

Personlig oppfølging

I utvalgte programland får lokale misjonærer hjelp til å arrangere store møtekampanjer for å få fart på etableringen av nye menigheter i det aktuelle området. I etterkant får alle som ønsker det, personlig oppfølging av en lokal misjonær. De blir også invitert til å bli med i et av de nyopprettede fellesskapene. Alle som vil lære mer om den kristne tro, får tilbud om et gratis kurs.

Kurset er tilpasset ulike kulturer, og er oversatt til over femti språk. Det kommer i to deler, der hver del består av fem leksjoner. Første del forklarer hvordan man blir en kristen, og andre del om hvordan man kan leve som en kristen. Kurset inneholder bibelvers, og kan derfor brukes uten å eie en bibel. Det er også tilgjengelig som en app.

I det daglige arbeidet bruker de lokale misjonærene kurset i sitt eget nærområ­de, og de lokale menighetene bruker det som trosopplæring. Over syv millioner mennesker har så langt gjennomført kurset, og hvert år er det flere tusen nye studenter.

I noen programland er det etablert egne oppfølgingskontor der frivillige har ansvar for å distribuere kurset og følge opp studenter. De frivillige oppsøker områder som er vanskelig å komme frem til, og følger gjerne opp med flere besøk.

Bærekraftig misjon

Å bygge den globale misjonsinnsatsen rundt lokale misjonærer har vist seg å være svært effektivt. Det er både kostnadsbesparende og klimavennlig. Lokale misjonærer kjenner språket og kulturen, og kan operere i områder stengt for utenlandske misjonærer. Misjonsarbeidet går videre etter at støtten avsluttes, noe som gjør at innsatsen blir varig og gir langvarige resultater.

Å bygge misjonsinnsatsen rundt lokale misjonærer er både kostnadsbesparende og klimavennlig.

Denne strategiske metoden har vært i bruk siden 1965. Det er ingen som vet eksakt antall, men vi vet at det er mange millioner som har fått lære om den kristne tro gjennom de lokale misjonærene og de lokale menighetene som er startet.