Hjelp til de utelatte

Hjelp til de utelatte

Aksjon Ingen Utelatt vil bekjempe stigmatisering av personer med funksjonsnedsettelse, og ivaretar barn og unge som har levd uverdige liv på grunn av sine funksjonsnedsettelser.

I Afrika er stigma og diskriminerende holdninger til mennesker med en utviklingshemming dypt forankret. Familier som opplever å få barn med funksjonsnedsettelser risikerer å bli utstøtt fra samfunnet. Dette fører til at små babyer og barn med en funksjonshemming blir holdt skjult og innelåst på et rom, og blir nektet tilgang til helsetjenester og utdanning. Det finnes også tilfeller der foreldrene tar barnas liv.

Fordommene gjør at folk ikke ser evnene og mulighetene til personer med funksjonsnedsettelser. De aller fleste blir ekskludert fra skoler som reduserer muligheten for lønnet arbeid senere i livet. I praksis er dette nærmest en garanti for at de vil leve som de fattigste av de fattige.

Aksjon Ingen Utelatt arbeider for å bekjempe stigmatiseringen av personer med funksjonsnedsettelse, og gir omsorg og nødvendig hjelp til barn og unge som lever med funksjonsnedsettelser i Uganda.

I byen Mpigi, 40 km sørvest fra hovedstaden Kampala, bygger Aksjon Ingen Utelatt opp en omsorgsby der barn og unge med funksjonsnedsettelse og deres familier får hjelp.

I omsorgsbyen får barn og unge med funksjonsnedsettelse bo med foreldrene sine. Foreldrene får hjelp med omsorgen og opplæring i hvordan de kan ivareta sine barns behov.

I omsorgsbyen får barna tilgang på ressurser og nødvendige hjelpemidler som forandrer livene deres, og gir dem muligheter de aldri før har hatt.

Totalt skal det bygges opp 204 familieleiligheter. Det skal også bygges fellesboliger der foreldreløse barn med funksjonsnedsettelse vil få bo i grupper på mellom 10 og 12 barn. Hver gruppe skal bo med to faste omsorgspersoner.

I tillegg til boliger, skal det bygges fellesarealer og en skole. Et serviceanlegg er ferdig bygd, men mangler fortsatt noe inventar.

Første del av omsorgsbyen åpnet januar 2024. 42 av de 204 leilighetene var da klare til innflytning. Når omsorgsbyen er helt ferdig vil den kunne ta imot 500 personer.

På sikt vil omsorgsbyen bli selvfinansiert gjennom produksjon av meieriprodukter. Det skal bygges opp en moderne bondegård for melkeproduksjon, og foreldrene som bor i omsorgsbyen vil kunne arbeide som bønder.

Hvorfor bygger vi en hel landsby?

Se filmen!

1 / 7

mennesker i verden har en funksjonsnedsettelse. Det tilsvarer 1 milliard mennesker.

4 / 5

som lever med en funksjonsnedsettelse bor i fattige land. De står uten en reell sjanse til å komme seg ut av fattigdom.

Støtt aksjonen

Vær forandringen du ønsker å se i verden. Fyll ut skjema, eller støtt aksjonen på andre måter.

Vær forandringen du ønsker å se i verden. Fyll ut skjema, eller støtt aksjonen på andre måter.

Del siden: