Omsorgsby2023-11-02T10:01:07+01:00

OMSORGSby

for barn med nedsatt funksjonsevne

OMSORGSby

for barn med nedsatt funksjonsevne

Aksjon Ingen Utelatt samler inn for å ferdigstille en omsorgsby for barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Dette blir den største av sitt slag i hele Afrika.

Hvorfor bygger vi en hel landsby?

Se filmen!

1 / 7

mennesker i verden har en funksjonsnedsettelse. Det tilsvarer 1 milliard mennesker.

4 / 5

som lever med en funksjonsnedsettelse bor i fattige land. De står uten en reell sjanse til å komme seg ut av fattigdom.

Dette går støtten til

Slik hjelper vi barna og familiene

I byen Mpigi, 40 km sørvest fra hovedstaden, kan du være med å forvandle en eiendom på 100 mål til en landsby der barn og unge med funksjonsnedsettelser skal få vokse opp i et samfunn uten fordommer og diskriminering.

På dette stedet skal det legges til rette for at barn med en funksjonsnedsettelse skal få leve et god liv sammen med familiene sine. Foreldre skal ikke oppleve at de må skjule barna sine i frykt for å bli utstøtt fra samfunnet. De skal unnslippe desperate situasjoner som gjør at mange foreldre velger å forlate og til og med drepe et barn med funksjonsnedsettelse.

Foreldrene vil istedet få hjelp med omsorgen og gis opplæring i hvordan ivareta et barn med ekstra behov.

Det skal ansattes psykologer og fysioterapeuter, og de med en funksjonsnedsettelse vil få tilgang på ressurser og nødvendige hjelpemidler som vil forandre livene deres og gi dem muligheter de aldri før har hatt.

Det skal bygges 204 familieleiligheter og flere fellesboliger. I fellesboligene vil foreldreløse få bo i grupper på mellom 10 og 12 barn. Hver gruppe skal bo med to faste omsorgspersoner.

I tillegg til boliger, skal det bygges fellesarealer og en skole. Alle fasiliteter skal være universelt utformet.

Arbeidsplasser skal skapes ved å benytte jordbruksarealet på tomten og avling av kuer og griser. Målet er at landsbyen og de som bor der skal være selvfinansierte i løpet av få år slik at støtten kan gå videre til et nytt sted.

Barn med nedsatt funksjonsevnesom har fått hjelp gjennom Aksjon Ingen Utelatt

Støtt aksjonen

Vær forandringen du ønsker å se i verden. Fyll ut skjema, eller støtt aksjonen på andre måter.

Vær forandringen du ønsker å se i verden. Fyll ut skjema, eller støtt aksjonen på andre måter.

Del siden:

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Får jeg skattefradrag på bidragene jeg gir?2023-03-21T19:57:51+01:00

Ja, både privatpersoner og bedrifter har rett på inntektsfradrag (tidligere kalt skattefradrag) på sine bidrag til Aksjon Ingen Utelatt. For å få fradraget bidraget innberettes til Skattemyndighetene. For å utføre denne oppgaven trenger vi fødselsnummer (11 siffer) eller bedriftens organisasjonsnummer.

Logg deg inn på MinSide for å oppgi ditt fødselsnummer. Bedrifter kan sende organisasjonsnummer på epost til post(at)ingenutelatt.no.

Du får kun fradrag på gaver mellom 500 kroner og 25 000 kroner. Det maksimale inntektsfradraget gjelder totalt for det du gir til frivillige organisasjoner. Fradraget for gaver til frivillige organisasjoner bestemmes av Regjeringen, og dette kan endre seg fra år til år.

Ektefeller har hvert sitt maksimalbeløp. Til sammen kan altså ektepar få 50 000 kroner i fradrag.

Alle bidrag må være på konto innen 31. desember for å få inntektsfradraget det aktuelle året.

Det mottas heller ikke inntektsfradrag for gaver som gis anonymt.

Hvordan oppretter jeg avtalegiro på fastavtale?2023-03-21T20:02:01+01:00

Du kan enkelt opprette avtalegiro når du registrer deg som fast giver på denne siden. Med avtalegiro trekkes støtten automatisk den 20. hver måned eller på ønsket trekkdato. Velger du AvtaleGiro som betalingsmåte er det enkelt for både deg og oss.

Hvordan overfører jeg penger fra utlandet?2023-03-21T18:49:04+01:00

For donasjoner overført fra utlandet, bruk disse opplysningene:

SPAREBANKEN SØR account: 3000 37 22615
IBAN: NO4030003722615
SWIFT: (BIC) SPSONO22

Hvis donasjonen skal øremerkes et prosjekt, merk overføringen med prosjektnavnet.

To support us and make a payment for countries outside Norway, you may donate to our account:

SPAREBANKEN SØR account: 3000 37 22615
IBAN: NO4030003722615
SWIFT: (BIC) SPSONO22

If the donation is to a specific project, label the transfer with the project name.

Gå til toppen