Personvern og vilkår

Vi er opptatt av ditt personvern

Denne erklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger som samles inn gjennom Aksjon Ingen Utelatt, samtidig som den opplyser om hvordan du kan avslutte en avtale med aksjonen.

Dina-stiftelsen og Troens Bevis Verdens Evangelisering er organisasjonene som står bak Aksjon Ingen Utelatt. Organisasjonene følger norske lover for personvern og EUs personvernforordning fra juli 2018 samt gjeldende forskrifter. I tillegg følger organisasjonene bransjenormen som er utarbeidet av Innsamlingsrådet. Opplysningene blir lagret innen EU/EØS-området.

Denne erklæringen gjelder for deg som støtter Aksjon Ingen Utelatt gjennom Dina-stiftelsen og Troens Bevis Verdens Evangelisering.

Erklæringen er gyldig fra 9. oktober 2022.

1. Behandleransvarlig

Dina-stiftelsen og Troens Bevis Verdens Evangelisering er behandlingsansvarlig og er derfor ansvarlig for at behandlingen skjer i tråd med gjeldende regelverk. Behandlingsansvarlig er daglig leder. Administrative ledere er utnevnt til å stå for gjennomføringen og utførelsen av regelverk.

2. Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet.

3. Behandling av personopplysninger for givere

Det rettslige grunnlaget vi har for behandling av personopplysninger for våre givere er avtalen vi har med deg som giver. Vi benytter oss kun av personopplysninger som du som giver gir oss frivillig.

Alle våre faste givere må være 18 år. Dersom vi skal registrere en fast avtale på en person under 18 år, må dette også registreres sammen med en myndig person.

3.1 Informasjonen som lagres og behandles om givere er for å kunne:
  • ta imot bidrag fra deg
  • bekrefte at vi har korrekt identitet på deg
  • administrere og følge opp avtalen vi har med deg
  • informere relevant, målrettet og kostnadseffektivt i ulike kanaler om organisasjonens formål, arbeid og resultater generelt, og andre eventuelle støttemuligheter som finnes i organisasjonene
  • formidle informasjon om organisasjonenes arbeid
  • kunne innberette til myndighetene at du skal ha skattefradrag for bidrag dersom du skulle ønske dette
  • kunne bruke personopplysninger til å begrense eller målrette informasjon tilpasset dine interesser i sosiale medier
  • kunne yte god service, eksempelvis å håndtere dine henvendelser på korrekt og profesjonell måte dersom du skulle kontakte oss vedrørende faktureringer, betalingsoppfølging og utøvelse av dine rettigheter
3.2 Dette samler vi inn og lagrer om våre givere:

Navn, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, personnummer og hvordan du ble vervet som giver. Det blir også lagret oversikt over hvilken informasjon og kommunikasjon vi har sendt og hatt med deg igjennom din tid som giver, og eventuell påloggingsinformasjon for MinSide.

Dina-stiftelsen og Troens Bevis Verdens Evangelisering er lovpålagt til å oppgi ditt bidrag til skattemyndighetene slik at du kan få skattefradrag for dette dersom du ønsker det. Personopplysninger som behandles for å innrapportere til skattemyndighetene om skattefradrag er derfor hjemlet i loven. Det er frivillig å gi fra seg fødselsnummeret sitt, men det er nødvendig hvis du ønsker at vi skal rapportere skattefradrag ditt.

Givere oppfordres til å oppgi personnummer på via Min side eller på telefon (+47) 38 35 75 00, og ikke via epost.

Personopplysningene som samles inn er korrekte på det tidspunktet de samles inn. Dina-stiftelsen og Troens Bevis Verdens Evangelisering har innført rutiner for å sikre at disse er oppdatert, samt rette og slette feilaktige opplysninger.

3.3 Personopplysninger om deg som giver lagres så lenge det er nødvendig for formålet det ble samlet inn for:

Dina-stiftelsen og Troens Bevis Verdens Evangelisering lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Opplysningene slettes eller anonymiseres når saklig behov ikke lenger foreligger.

Har du vært fastgiver lagrer vi, basert på legitim interesse, i en periode fortsatt personopplysninger om deg for å kunne holde deg oppdatert om aksjonen du støtter og hvilke støttemuligheter som finnes. Har du gitt en eller flere gaver lagrer vi opplysningene om deg i tre år etter siste gave ble gitt.

Du kan når som helst kontakte oss for å be om å bli slettet. Dina-stiftelsen og Troens Bevis Verdens Evangelisering er pliktet til å slette deg innen 30 dager etter forespørsel.

Dina-stiftelsen og Troens Bevis Verdens Evangelisering deler ikke dine personopplysninger med andre enn nødvendige samarbeidspartnere, underleverandører og offentlige, norske myndigheter som trenger opplysningene for å levere tjenester og utføre oppgaver på vegne av oss.

ProFundo er systemleverandør og drifter giverdatabasen til Dina-stiftelsen og Troens Bevis Verdens Evangelisering. En databehandleravtale ligger til grunne som sikrer at opplysningene kun skal brukes til det oppdraget det er signert for.

ProFundo er leverandør av gave og giverskjema på ingenutelatt.no og bruker NETS som betalingsløsning. Se personvernregler for NETS.

Dina-stiftelsen og Troens Bevis Verdens Evangelisering bruker Vipps som alternativ betalingsløsning og til å motta gaver fra deg som giver. Se Vipps personvernregler.

Google Analytics brukes til å samle inn statistikk og finne ut hvordan ingenutelatt.no blir brukt. Se Googles personvernregler.

KNIF-regnskap er organisasjonens regnskapsbyrå, og det er inngått en databehandleravtale som sikrer at opplysningene ikke skal komme på avveier.

4. Personvern for de som får hjelp og andre vi kommer i kontakt med

Dina-stiftelsen og Troens Bevis Verdens Evangelisering ønsker å fortelle givere om de som mottar støtte. Av hensyn til personvern til de som får hjelp, og i særlig sterkt, kan vi endrer navn og unnlater å dele konkrete stedsnavn eller bilder. I noen tilfeller brukes det illustrasjonsbilder sammen med historiene vi deler.

5. Endre eller avslutte faste avtaler

Dersom du inngår en fast avtale på avtalegiro eller vipps velger du beløp og hyppighet av betalingstrekk ved avtaleinngåelsen. Fastavtaler har ingen binding og kan når som helst sies opp.

Det kan du gjøre på din personlige side, i nettbanken eller vipps. Du kan også ta kontakt på (+47)38 35 37 10 eller ved å sende en epost til post@ingenutelatt.no så avslutter vi avtalen for deg.

6. Dine rettigheter

Som giver har du rett til å kreve innsyn, endring, begrensning og sletting av kontaktopplysninger. Du kan også reservere deg ved å kontakte Dina-stiftelsen og Troens Bevis på følgende måter:

Du kan logge deg inn på din personlige side for å se og endre kontaktopplysninger og samtykker. På denne siden kan du reservere deg mot å motta sms, epost, post eller blader.

Du kan også reservere deg ved å kontakte oss på følgende måter:

Aksjon Ingen Utelatt, Saronsdalvegen 14, 4480 Kvinesdal

Epost: post@ingenutelatt.no

Telefon: 38 35 75 10

Det vil alltid være en lenke som følger med epostutsendelsene som du kan benytte til reservasjoner.

Hvis om du mener at behandlingen vår er i strid med reglene, eller at vi på andre måter bryter loven, kan du ta kontakt med oss så vi kan rette dette opp. Du kan også klage til Datatilsynet.

7. Informasjonssikkerhet

Dina-stiftelsen og Troens Bevis Verdens Evangelisering arbeider for at personlige opplysninger ikke skal komme på avveier.

8. Endringer i personvernerklæringen

Ved endringer i vår behandling av personopplysninger eller ved endringer i gjeldende lovgivning, kan vi endre eller revidere denne personvernerklæringen. Når erklæringen endres, vil den nye personvernerklæringen publiseres på denne siden. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringen jevnlig når du besøker vårt nettsted.

9. Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål. Du kan ringe oss på (+47) 38 35 75 10 eller ta kontakt på post@ingenutelatt.no.