Hvem er vi?

Om oss

Aksjon Ingen Utelatt har som formål å kraftsamle kristne til felles innsats hvor misjon og bistand går hånd i hånd med et særskilt fokus på spesielt utsatte mennesker og geografiske nedslagsfelt der det finnes få eller ingen kristne.

Det er den felleskirkelige misjonsorganisasjonen Troens Bevis Verdens Evangelisering og bistandsorganisasjonen Dina-stiftelsen som står bak aksjonen.