Skoleaksjonen

Ingen Utelatt

Din skole kan utgjør en forskjell for barn og unge som lever med funksjonsnedsettelser i Uganda.

I Uganda lever barn og unge med funksjonsnedsettelser uverdige liv. De får verken gå på skole eller delta i arbeidslivet senere i livet – noe som gjør dem til noen av verdens aller fattigste mennesker. De blir forlatt av familiene sine, utstøtt fra samfunnet og får heller ingen hjelp av myndighetene.

Hvordan brukes pengene?

Støtten redder liv

I praksis vil elevene gi akutt hjelp til barn og unge med funksjonsnedsettelser som befinner seg i en kritisk tilstand. Elevenes bidrag vil gi barna nødvendig hjelp og et verdig liv.

Hvorfor støtte aksjonen?

Ambisiøst prosjekt

Aksjonen vil bekjempe stigmatisering og øke levealderen til barn og unge som lever uverdige liv på grunn av sine funksjonsnedsettelser i Uganda.

Ideer til innsamling

Skoleløp

Skolekonsert

Pant flasker

Sykkeløp

Gå dør til dør

Arbeidsdag

Slik gir vi

elevene god informasjon

  • Vi oppfordrer skolen til å ha samtaler med ansvarlig for skoleprosjektet, for å se hvordan vi kan få til et best mulig samarbeid.

  • Skolen kan komme med egne forventninger, og kontakte oss etter egne ønsker og behov.

  • Representanter besøker gjerne skolen en eller flere ganger for å informere elevene om prosjektet de støtter.

  • Hvis det er ønskelig kan representanter være tilstede på innsamlingsaksjoner som elevene gjennomfører.

  • Vi kan holde foredrag om samfunnstemaer som er relatert til undervisningen i skolen, eller bidra dersom skolen arrangerer temadager.

  • Vi vil omtale skolen og elevenes bidrag via sosiale medier. Vi tipser gjerne pressen om skolens engasjement og aktiviteter.

  • Skolen og elevene vil kunne følge med på prosjektet de støtter på ingenutelatt.no og på sosiale medier kanaler med #ingenutelatt.

  • Elevene vil få se videoer, lytte til podcast og få utlevert informasjonshefter om prosjektet.