Hvordan brukes pengene?

I  praksis bidrar elevene til oppbyggingen av en omsorgsby for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Uganda.

De første bygningene er nesten ferdige. Vi bygger så raskt vi kan, for å hjelpe barna før det er for sent.

I omsorgsbyen vil familier til barn og unge med funksjonsnedsettelser få bo i egne familieleiligheter, og de vil få hjelp og opplæring om hvordan de ivaretar et barn med ekstra behov. De med funksjonsnedsettelser vil få tilgang på psykologer, fysioterapeuter og ressurser og nødvendige hjelpemidler som gir dem muligheter de aldri før har hatt.

Omsorgsbyen bygges i Mpigi, som ligger 40 km sørvest fra hovedstaden Kampala. Omsorgsbyen vil bestå av 204 familieleiligheter, og flere fellesboliger. I fellesboligene vil foreldreløse barn få bo i grupper på mellom ti og tolv barn. Hver gruppe vil bo med to faste omsorgspersoner. Det vil også bygges fellesarealer, en skole for barna og gårdsbruk der familiene vil få tilbud om arbeid.

Alle fasilitetene vil være universelt utformet.

Målet er at de som bor i omsorgsbyen skal kunne drifte byen selv med inntektene de får fra jordbruksdrift.

Dersom elevene ved din skole velger å støtte prosjektet kan elevene komme med konkrete ønsker på hvordan pengene skal brukes innenfor de behovene som finnes for prosjektet. Alle innsamlede midler vil gå direkte til omsorgsbyen.