Skoleaksjon for
utelatte barn

Skoleaksjon

Skoleelever kan endre holdninger til personer med funksjonsnedsettelser i Uganda, og bidra til at de får beskyttelse, og muligheten til å leve verdige liv sammen med familiene sine.

Aksjon Ingen Utelatt setter fokus på en gruppe som ofte blir utelatt fra samfunnet. En av syv mennesker i verden lever med en form for funksjonsnedsettelse. Fire av fem bor i fattige land der mange ikke får være en del av samfunnet. Det betyr at de må klare seg uten noen form for inntekt. Flesteparten får ikke gå på skole, eller delta i arbeidslivet, noe som gjør det nærmest umulig å komme ut av fattigdommen.

Uganda har innført flere lover og konvensjoner som skal ivareta rettigheter til personer med funksjonsnedsettelser, men i praksis gjøres det lite for å øke levekårene deres.

Det aller største sviket kommer likevel fra deres egne familier. I Uganda får foreldre som får barn med nedsatte funksjonsevner lite eller ingen hjelp fra myndighetene. Å få hjelp er svært kostbart. De færreste har muligheten til å gi barna den hjelpen de trenger.

Fordommer og overtro om personer med funksjonsnedsettelser gjør at familier risikerer å bli skviset ut av samfunnet. Dette fører til at mange familier velger å holde barn med funksjonsnedsettelser i skjul gjennom hele livet, eller at familiene velger å stikke av og forlate dem alene på gata. På denne måten fratar foreldrene barna muligheten til å bestemme over eget liv, retten til samfunnsdeltagelse og dømmer dem til et liv i fattigdom og nød.

Det finnes også mange tilfeller der barn ikke blir registrert i fødselsregistrene og på den måten blir de holdt skjult i samfunnet. I de mest desperate tilfellene tar foreldrene livet til barna sine eller ofrer dem til såkalte «heksedoktorer».

Elevene ved din skole kan endre holdninger til personer med funksjonsnedsettelser i Uganda, og bidra til at de får beskyttelse, og muligheten til å leve verdige liv sammen med familiene sine.

Kontakt oss

Kontakt oss

Ta kontakt hvis du har spørsmål om hvordan din skole kan bidra eller om skolen ønsker å få tilsendt informasjon, få besøk av en representant eller lignende.