Skoleaksjonen

Ingen Utelatt

Skoleaksjonen Ingen Utelatt vil bekjempe stigmatisering og øke levealderen til barn og unge som lever uverdige liv på grunn av sine funksjonsnedsettelser i Uganda.

I Uganda lever barn og unge med funksjonsnedsettelser uverdige liv. De får verken gå på skole eller delta i arbeidslivet senere i livet – noe som gjør dem til noen av verdens aller fattigste mennesker.

Det å bli foreldre til et barn med funksjonsnedsettelser i Uganda er ikke enkelt. Det finnes som regel liten eller ingen hjelp å få fra myndighetene. De medisinske behandlingene som barn og unge med funksjonsnedsettelser har behov for er svært kostbart. Hvis man først har råd til behandling er det ofte svært begrenset med helsepersonell som har nødvendig kompetanse.

Uganda har innført lover og konvensjoner som skal ivareta grunnleggende rettigheter til personer med funksjonsnedsettelser, men i praksis gjøres det lite for å øke levekårene deres.

I frykt for å bli utstøtt holder foreldrene barn med funksjonsnedsettelser i skjul. I mange tilfeller blir barn med funksjonsnedsettelser ikke registrert i fødselsregistrene. I de verste tilfellene tar foreldrene livet til barna sine eller ofrer dem til såkalte «heksedoktorer».

Skoleaksjonen Ingen Utelatt samarbeider med lokale påvirkere og kjendiser i Uganda. Sammen arbeider vi for å øke den generelle kunnskapen om funksjonsnedsettelse for å bekjempe fordommer og stigmatisering.

For å øke levealderen til barn og unge med funksjonsnedsettelser støtter skoleaksjonen Ingen Utelatt en omsorgsby for barn med funksjonsnedsettelser i Uganda. Dette er et helt nytt tilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Omsorgsbyen ligger i Mpigi, cirka 40 km fra hovedstaden Kampala. Omsorgsbyen er fortsatt under oppbygging, men første del av byen åpnet januar 2024.

Barn som får flytte til omsorgsbyen blir hentet i slummene. De er i ofte underernærte og i en kritisk tilstand. Mange av dem ville ikke overlevd lenge dersom de ikke fikk akutt hjelp!

Skoleaksjonen Ingen Utelatt gjøre at flere barn og unge med funksjonsnedsettelser kan få omsorg, medisinsk hjelp, god ernæring, utdanning og hjelpemidler som forandrer livene deres. I byen legges det til rette for at barn som har foreldre eller andre omsorgspersoner kan få bo sammen. Foreldreløse får tildelt faste omsorgspersoner. Barna som får hjelp får tildelt hjelpemidler som de ikke har hatt tidligere. For første gang i livet får de gå på skole, og får hjelp av fysioterapeuter til å trene opp kroppen.

Ta kontakt hvis du har spørsmål om skoleaksjonen eller ønsker å få besøk av en representant for aksjonen.