Støtt en misjonær2023-01-25T15:21:04+01:00
Bli med på aksjon

INGEN UTELATT

Jeg vil gi startstøtte til en lokal misjonær og gjør evangeliet nært og tilgjengelig for fattige, sårbare og utstøtte grupper i områder med få eller ingen kristne.

Andre måter å gi på

  • Konto: 3000 37 22615

  • SMS: INGENUTELATT «BELØP» til 2377

  • Gi med vipps

To support us and make a payment for countries outside Norway, you may donate to our account:

SPAREBANKEN SØR account: 3000 37 22615
IBAN: NO4030003722615
SWIFT: (BIC) SPSONO22

Ofte stilte spørsmål

Hvor lenge varer startstøtten?2022-10-01T14:28:33+02:00

Støtten er tidsbegrenset og målet er at den lokale misjonæren skal bli selvstendig slik at støtten kan gå videre til en ny misjonær. Støtten gis som regel i 3–5 år, mens noen bruker lengre tid for å oppnå selvstendighet. Hvor lang tid som brukes til å oppnå selvstendighet er individuelt og avhenger av mange faktorer.

Hvordan kommer pengene frem til den lokale misjonæren?2022-10-01T14:23:34+02:00

Pengestøtten blir først sendt til en feltleder som formidler støtten videre til den lokale misjonæren.

Hvordan oppnår misjonæren selvstendighet?2022-10-16T19:50:41+02:00

Selvstendighet kan oppnås ved å starte en menighet. Når menigheten «står på egne bein» kan støtten gå videre til en ny misjonær.

Hva skjer etter at jeg har sagt jeg vil støtte en misjonær?2022-10-01T14:43:24+02:00

Du vil først motta informasjon om det landet du støtter og en presentasjon av feltlederen til misjonæren. Feltleder er den som har ansvar for å rekruttere og følge opp de lokale misjonærene. Deretter vil du motta rapporter fra arbeidet du støtter.

Får jeg skattefradrag på bidragene jeg gir?2023-03-21T19:57:51+01:00

Ja, både privatpersoner og bedrifter har rett på inntektsfradrag (tidligere kalt skattefradrag) på sine bidrag til Aksjon Ingen Utelatt. For å få fradraget bidraget innberettes til Skattemyndighetene. For å utføre denne oppgaven trenger vi fødselsnummer (11 siffer) eller bedriftens organisasjonsnummer.

Logg deg inn på MinSide for å oppgi ditt fødselsnummer. Bedrifter kan sende organisasjonsnummer på epost til post(at)ingenutelatt.no.

Du får kun fradrag på gaver mellom 500 kroner og 25 000 kroner. Det maksimale inntektsfradraget gjelder totalt for det du gir til frivillige organisasjoner. Fradraget for gaver til frivillige organisasjoner bestemmes av Regjeringen, og dette kan endre seg fra år til år.

Ektefeller har hvert sitt maksimalbeløp. Til sammen kan altså ektepar få 50 000 kroner i fradrag.

Alle bidrag må være på konto innen 31. desember for å få inntektsfradraget det aktuelle året.

Det mottas heller ikke inntektsfradrag for gaver som gis anonymt.

Hvordan oppretter jeg avtalegiro på fastavtale?2023-03-21T20:02:01+01:00

Du kan enkelt opprette avtalegiro når du registrer deg som fast giver på denne siden. Med avtalegiro trekkes støtten automatisk den 20. hver måned eller på ønsket trekkdato. Velger du AvtaleGiro som betalingsmåte er det enkelt for både deg og oss.

Hvordan overfører jeg penger fra utlandet?2023-03-21T18:49:04+01:00

For donasjoner overført fra utlandet, bruk disse opplysningene:

SPAREBANKEN SØR account: 3000 37 22615
IBAN: NO4030003722615
SWIFT: (BIC) SPSONO22

Hvis donasjonen skal øremerkes et prosjekt, merk overføringen med prosjektnavnet.

To support us and make a payment for countries outside Norway, you may donate to our account:

SPAREBANKEN SØR account: 3000 37 22615
IBAN: NO4030003722615
SWIFT: (BIC) SPSONO22

If the donation is to a specific project, label the transfer with the project name.

Gå til toppen