STRATEGI

Bærekraftig misjon

Bærekraftig misjon

Aksjon Ingen Utelatt hjelpe lokale kristne til å dele tro og til å starte menigheter i områder der det finnes få eller ingen kristne. Gjennom lokale misjonærer gjør vi den kristne tro nær og tilgjengelig for de som fortsatt ikke har tilgang til den.

Slik er strategien

Steg 1

Nettverksbygging

Først etableres det et nettverk av lokale kristne og menigheter på utvalgte områder i et programland.

Steg 2

Feltleder

Deretter velges det en eller flere hovedkontakter som kalles for feltledere. Feltledere er utvalgte personer som får ansvaret for å rekruttere lokale misjonærer og for den daglige oppfølgingen av misjonsarbeidet i feltene. De er i nær kontakt med det norske hovedkontoret.

Steg 3

Lokal misjonær

Feltledere rekrutterer og trener opp lokale kristne som er villige til å dele troen sin i områder med få eller ingen kristne. For noen betyr det å starte husmenigheter i nabolaget, mens for andre betyr det å pakke alt de eier og dra til fjerntliggende områder. Det involverer ofte en hel familie som er villig til å ofre mye og som er motivert av kjærlighet. Mange tar stor risiko, og utsetter seg for forfølgelse.

Steg 4

Startstøtte

De lokale misjonærene vil motta økonomisk støtte fra enkeltpersoner, organisasjoner og menigheter her i Norden. Denne pengestøtten blir først sendt til feltleder som formidler støtten videre til de lokale misjonærene som feltlederen har ansvar for. Støtten er tidsbegrenset og gir misjonæren forutsigbarhet i en oppstartsfase. Samtidig stilles det krav til resultater som rapporteres tilbake til den som gir støtten. Målet er at de lokale misjonærene skal bli selvstendige slik at støtten kan gå videre til en ny misjonær, eller at misjonæren velger å gå videre til et nytt sted. Støtten gis som regel i tre til fem år, mens noen bruker lengre tid for å oppnå selvstendighet. Hvor lang tid som brukes til å oppnå selvstendighet er individuelt og avhenger av mange faktorer.

Steg 5

Trosoppfølging

De lokale misjonærene får utdelt et bibelsk selvstudium som gir en grunnleggende innføring i den kristne tro. Kurset er et viktig redskap som misjonærene kan dele ut gratis til søkende og nye troende. Det er komplett med bibelvers og kan derfor brukes uten å eie en bibel. Kurset er tilpasset ulike kulturer og tilrettelagt for å nå alle. Det kan studeres i skjul for eventuelle forfølgere av den kristne tro. Kurset består av to deler. Hver del består av fem leksjoner. Del 1 forteller om hvordan du kan bli en troende og del to forteller om hvordan du kan leve som en kristen. Kurset er oversatt til 55 språk og i perioden 1971 til 2021 hadde 7,1 millioner mennesker fullført kurset. Kurset er også tilgjengelig på app.

Steg 6

Menighetsplanting

Målet til de lokale misjonærene er ofte å starte en eller flere menigheter. Noen av menighetene som startes er små husmenigheter, mens andre vokser seg store eller ekspanderer til flere. Menighetene kan tilhører ulike kirkesamfunn, og de læres opp til å nå ut til nye mennesker og til å starte nye menigheter. Når menigheten «står på egne bein» kan støtten gå videre til en ny misjonær. Oppfølgingen av misjonæren avsluttes, men arbeidet fortsetter uten hjelp utenfra. Slik oppnår vi et misjonsarbeid som gir varig tilstedeværelse og langsiktige resultater, til svært lave kostnader. Misjonærene tar i bruk både tradisjonelle og utradisjonelle metoder for å nå frem med den kristne tro. Mange arbeider målrettet mot marginaliserte og sårbare grupper. De aller fleste opererer i fattige områder, og i land der andre religioner praktiseres. Med ord, hånd og hjerte deler misjonærene tro, sprer kjærlighet og vekker håpet.

Steg 7

Kampanjer

På noen steder arrangeres det store møtekampanjer i samarbeid med feltledere, de lokale misjonærene og lokale menigheter. Målet med slike kampanjer er å få fart på menighetsplanting i det aktuelle området. De lokale misjonærene har et sterkt fokus på oppfølgingsarbeidet og er godt forberedt på oppgavene.

Steg 8

Innsamlingsarbeid

Hvor mange lokale misjonærer som kan sendes ut i misjonsfeltene avhenger hele tiden av hvor mange enkeltpersoner, kristne organisasjoner og kristne menigheter som går inn med økonomisk støtte til dem. Aksjon Ingen Utelatt har som mål å mobilisere flere kristne til å være en del av et større misjonsarbeid der vi arbeider på tvers av kirkesamfunn og landegrenser for at vår felles kristne tro skal spre håp til alle verdens kanter.